decoration decoration

Організаційні програми

Корпоративна культура Впровадження змін Оцінка персоналу

Дослідження та розвиток корпоративної культури

Корпоративна культура – система цінностей, правил, особливостей організації, які впливають на те, як працюють і взаємодіють між собою та із зовнішнім світом співробітники й керівники цієї організації. Корпоративна культура суттєво впливає на результати компанії, хоча й опосередковано.

Зміни в корпоративній культурі будь-якої компанії – це довгострокові та масштабні проєкти, що зачіпають організації на всіх рівнях і передбачають максимальне залучення менеджменту компанії, включно з першими особами. Через складність подібних проєктів, а також значущість їхніх результатів для бізнесу, проєкти, пов’язані зі змінами корпоративної культури, розбиваються на окремі етапи, іноді рознесені в часі.

Дослідження корпоративної культури
1 Крок
Дослідження корпоративної культури
Узгодження висновків і рекомендацій
2 Крок
Узгодження висновків і рекомендацій
Зміни корпоративної культури
3 Крок
Зміни корпоративної культури

Дослідження корпоративної культури

Основна мета даного етапу-аналіз існуючої культури і того, якою мірою культура сприяє досягненню стратегічних цілей організації.

Для виконання даного завдання, використовуючи різні інструменти у вигляді опитувальників, індивідуальних зустрічей, внутрішніх досліджень, консультанти аналізують:

  • цінності, установки і переконання співробітників;
  • особливості командної взаємодії всередині компанії;
  • особливості мотивації та лояльності персоналу;
  • правила і форми взаємовідносин між співробітниками;
  • прийнятий спосіб вирішення проблем

У деяких ситуаціях проведення внутрішніх досліджень може бути замінено іншими інструментами вивчення корпоративної культури у вигляді стратегічних сесій і воркшопів з топ-менеджментом і персоналом, в ході яких обговорюється внутрішня ситуація в компанії і її «вузькі» місця.

По завершенню дослідження існуючої культури і розуміння того, який вплив вона надає на результати бізнесу, створюється модель, що описує поточну корпоративну культуру. Дана модель може включати зони розподілу влади, «силові поля» компаній, суперечливі комунікативні потоки, емоційний фон, а також опис субкультур або відносин всередині підрозділів. По закінченню етапу дослідження узгоджується бачення внутрішньої ситуації між консультантами і менеджментом компанії.

Звіт консультантів, крім аналітичної частини, включає в себе і рекомендації про необхідні зміни для приведення корпоративної культури у відповідність з стратегічними цілями компанії.

дослідження організаційної культури

Зміни корпоративної культури

По завершенню етапу дослідження і узгодження його результатів, можливі кілька сценаріїв подальшого розвитку ситуації.

У першому сценарії компанія, в особі HR департаменту, спираючись на результати дослідження, формує програму змін і самостійно реалізує зміни корпоративної культури без супроводу консультантів. В іншому сценарії консультанти можуть бути активно включені в процес впровадження змін.

Зокрема, консультанти нашої компанії брали безпосередню участь у реалізації наступних проектів.

Зміна цінностей компанії – трансформація цінностей компанії і приведення їх у відповідність з новим стратегічними викликами

Формування нових моделей компетентностей – оптимізація існуючих моделей компетентностей відповідно до нових цінностей і нових завдань, що стоять перед компанією

Підвищення ефективності управління – формування управлінської культури, що сприяє досягненню стратегічних цілей компанії

Посилення проактивності та підприємництва – створення на рівні менеджменту компанії культури ініціативності, готовності брати на себе відповідальність і йти на ризик

Формування атмосфери співпраці і взаємодії — розвиток у співробітників різних підрозділів навичок роботи в команді, і спільного вирішення проблем

Впровадження нової лідерської моделі – розширення і нове наповнення лідерської ролі в компаніях, що переживають злиття

 

Більше про наш досвід дослідження корпоративної культури та впровадження змін можна дізнатися у книзі

«Корпоративна культура – дзеркало керівника?»

Зв'язатись з нами