decoration decoration

Організаційні програми

Системна оцінка

Система оцінки персоналу-найважливіший і один з найбільш ефективних інструментів підвищення ефективності компанії, за рахунок формування цілісного бачення дефіцитних для організації компетенцій. Розуміння, на основі регулярної оцінки персоналу, яких саме умінь бракує для досягнення стратегічних завдань компанії, дозволяє сформувати, як систему навчання і розвитку персоналу, так і залучати в компанію найбільш компетентних професіоналів.

Підхід, який використовується консультантами компанії при проведенні оцінки персоналу, відрізняє наступне:

 • оцінка проходить максимально екологічно з урахуванням всіх факторів, що викликають додатковий стрес;
 • оцінюються навички та вміння, від яких залежить ефективність керівників;
 • використовувані інструменти дозволяють відокремлювати соціально бажаний образ співробітника від його реальних психологічних особливостей, а також виявити ті якості, які зовні майже не проявляються або ховаються;
 • при наданні зворотного зв’язку керівники отримують максимально практичні рекомендації щодо розвитку їх потенціалу;
 • звіти та рекомендації для тих, хто є замовником оцінки, позбавлені загальних і розмитих фраз і дають зрозумілі відповіді на поставлені питання.

Оцінка персоналу дозволяє досягти кількох цілей:

Дефіцит компетенцій
Визначити дефіцитні компетенції з точки зору майбутнього компанії, а також оцінити менеджерський і лідерський потенціал керівників з точки зору стратегії компанії

Оцінка менеджменту
Виявити відсутні управлінські навички та лідерські якості, а також схильність до певних моделей поведінки на рівні окремих керівників

Відбір талантів
Відібрати талановитих співробітників для подальшого кар’єрного та професійного розвитку

Оцінка команд
Оцінити поточний рівень розвитку компетенцій на рівні топ-команд

Оцінка кандидатів
Вибрати найбільш підходящого кандидата на топ-вакансію з внутрішніх або зовнішніх кандидатів

 

 

Інструменти оцінки, які ми використовуємо

Онлайн тестування керівників

Індивідуальні глибинні інтерв'ю з менеджментом

Оцінка 360

Проведення оцінки

Командні воркшопи

Оцінка менеджменту

В оцінці керівників ми фокусуємося на рівні виразності управлінських компетенцій, персональних обмеженнях та виявленні потенціалу керівників.

Результатом проведеної оцінки керівників виникають відповіді на такі питання

 • який рівень розвитку управлінських та лідерських компетенцій керівників
 • який ступінь лояльності та залученості менеджерів
 • як проявляються в управлінні персональні особливості керівників
 • у чому особливість обмежень менеджерів та їх вплив на організацію
 • який лідерський потенціал менеджерів не використовується

 

Відбір талантів

Створюючи і впроваджуючи довгострокові програми розвитку талантів, наші консультанти вибудовують наступну послідовність дій.

Створюють або конкретизують профіль «талановитого» керівника спільно з менеджментом компанії та представниками HR

Проводять оцінку, в ході якої оцінюють потенційних співробітників за певними критеріями:

 • персональні особливості співробітника;
 • мотивація і лояльність до компанії;
 • вираженість управлінських компетенцій;
 • наявність лідерського потенціалу;
 • здатність працювати в команді;
 • стратегічне мислення

Надають перелік рекомендацій щодо подальшого розвитку потенційних співробітників

 

Комплексна оцінка персоналу

Консультанти нашої компанії проводять внутрішню оцінку персоналу, що охоплює до 400 оцінюваних, з метою вирішення наступних завдань.

 • внутрішній пошук співробітників, що володіють певними компетенціями
 • пошук фахівців всередині організації, що відповідають певному профілю
 • відбір відповідних на ту чи іншу посаду співробітників серед внутрішніх кандидатів
 • пошук найбільш мотивованих або потенційних співробітників

Для вирішення завдань, які ставляться при використанні комплексної оцінки персоналу, консультанти нашої компанії застосовують різні інструменти.

 • онлайн тестування для оцінки особистісних якостей, управлінських здібностей, інтелекту, цінностей і мотивації
 • тестування методом – 360 градусів
 • командні воркшопи

За результатами комплексної оцінки надається аналітичний звіт з рекомендаціями, що дозволяють спланувати найбільш оптимальну програму навчання або ротацій для оцінюваного персоналу.

Оцінка зовнішніх кандидатів

Оцінюючи зовнішніх кандидатів і порівнюючи ступінь розвитку їх компетенцій, консультанти фокусуються на чотирьох елементах

 • відповідності компетенцій кандидата на вакансію вимогам посади
 • наявності або відсутності персональних характеристик, що сприяють виконанню необхідних завдань
 • керованості кандидата, в тому числі і виявленні потенційних «деструкторів»
 • відповідності цінностей кандидата корпоративній культурі компанії

Результатом оцінки зовнішнього кандидата є звіт, в якому міститься інформація про те, якою мірою кожен з оцінюваних кандидатів впорається з необхідними завданнями і якою мірою відповідає цінностям компанії.

Зв'язатись з нами