decoration decoration

Командні програми

Командні воркшопи для вирішення бізнес задач

Створення, формування та управління командами – це одне з найважливіших завдань для сучасних лідерів. Неефективність команд виникає через неузгодженість дій між підрозділами, надмірних амбіцій окремих керівників, неякісних комунікацій, недотримання домовленостей чи відсутності загального бачення.

Як свідчить наш досвід, проблеми командної взаємодії найефективніше долати в ході спільного вирішення завдань, поставлених бізнесом. Менеджмент потребує таких навчальних форматів, які дозволяють вирватися з повсякденної рутини, подивитися на проблеми з боку та обговорити свій досвід із колегами.
Консультанти нашої компанії для вирішення завдань, спрямованих на посилення командної взаємодії, використовують формат воркшопів.

Чим workshop відрізняється від тренінгового навчання?

Тренінг

передача інформації чи конкретних знань

переважання теорії над практичними завданнями

ефективність процесу залежить від тренера

навчання будується на кейсах інших компаній

результат навчання проявляється згодом

Workshop

формування нових ідей чи нового знання

відсутність теорії на користь обміну досвідом

ефективність залежить від внеску кожного

обговорюються реальні робочі проблеми компанії

результат проявляється у прийнятих рішеннях

Наші консультанти проводять різні види workshop, залежно від розв’язуваних завдань

Навчальний workshop — під керівництвом модератора учасники вирішують одне з поточних завдань компанії з метою навчитися долати труднощі, що виникають у процесі взаємодії

Workshop з вирішення міжфункціональної проблеми — модератор допомагає учасникам спільно виробити складне рішення, що стосується інтересів бізнесу

Workshop з вибудовування взаємодії — передбачає фасилітацію в процесі вироблення спільних правил або обговорення ключових цінностей

Workshop з формування стратегії — фасилітатор організовує процес обговорення чи вироблення стратегії

Проводячи командні воркшопи, консультанти нашої компанії концентруються на створенні атмосфери відкритості та діалогу, що дозволяє менеджерам чути один одного, конструктивно обговорювати проблеми та поєднувати свої зусилля для вирішення актуальних бізнес-завдань.

Якщо проблеми в командах виникають через поведінкові прояви окремих керівників, консультанти використовують індивідуальну програму розвитку.

У ході таких індивідуальних сесій менеджерам легше аналізувати

  • Як досягати результату, зберігаючи стосунки з колегами?
  • Як вибудовувати спільну роботу без деструкції та звинувачень?
  • Як домовлятися зі «складними» людьми?
  • Які завдання потрібно вирішувати самостійно, а які – за допомогою колег?

Основна перевага формату командних воркшопів полягає в тому, що такі програми дозволяють досягати одночасно кількох цілей, оскільки учасники:

  • спільно вирішують завдання, поставлені бізнесом
  • навчаються навичкам якісної взаємодії
  • вчаться долати конфліктні ситуації
  • формують атмосферу конструктивного діалогу
Зв'язатись з нами