decoration decoration

Лідерські програми

Розвиток топ-менеджерів

Працюючи з керівниками вищої ланки протягом багатьох років, консультанти компанії констатують певні складнощі, пов’язані з розвитком топ-менеджерів

  • виникають труднощі зі змістовним наповненням навчальних програм, оскільки більшість керівників вищої ланки вже мають кілька формальних освіт
  • складнощі так само виникають при виборі провідних ведучих для проведення навчальних програм, які були б авторитетними експертами для перших осіб
  • високий рівень завантаженості топ менеджерів створює проблеми з організацією та вибором форматів подібних програм навчання

Консультанти нашої компанії для вирішення завдань, пов’язаних з розвитком топ-менеджменту, застосовують три різні напрямки.

Розвиток управлінських компетенцій

Розвиток лідерського потенціалу

Створення управлінських команд

Розвиток управлінських компетенцій

Такий напрямок для розвитку може бути актуальним у ситуації, коли управлінська команда нещодавно сформована або зазнала суттєвих змін.
Тим більше стає актуальним цей напрямок, коли до топ-команди входить частина менеджменту, що має досвід роботи в міжнародних компаніях, а інша – досвід роботи в локальних бізнесах.
Ключовим завданням такої програми розвитку топ-менеджерів є узгодження управлінських практик та напрацювань усередині команди топ-менеджерів, вироблення єдиної управлінської термінології, а також обмін найефективнішими практиками управління.

Про це більше можна дізнатися у подкасті “Командна гра”

Розвиток лідерського потенціалу

Розвиток лідерського потенціалу також формується під час проходження командою топ-менеджерів навчальних програм, спрямованих на посилення лідерства в організації.
Спільна участь у лідерських програмах дозволяє топ-менеджерам визначитися щодо того, яка модель лідерства є актуальною та затребуваною для організації, які лідерські прояви можуть бути рольовими моделями для менеджменту середньої ланки, а також проаналізувати необхідність змін для посилення лідерського потенціалу як топ-команди, так і та організації загалом.

Даний напрямок розвитку передбачає передусім індивідуальну роботу топ-менеджера з ментором чи коучем. Як показує досвід, команди топ-менеджерів можуть бути достатньою мірою розбалансовані в силу різного досвіду, освіти, а також рівня внутрішньої зрілості керівників.
З метою зняття гостроти протиріч всередині управлінської команди формуються індивідуальні треки розвитку топ-менеджерів, які дозволяють у короткий термін оптимізувати ситуацію в команді.

Про це більше можна дізнатися у подкасті “Хто тут головний”

Створення управлінської команди

Напрямок, пов’язаний з формуванням злагодженої роботи топ-менеджерів, а також умінням формувати команди та керувати ними у довгостроковій перспективі, одне з найскладніших, але й найперспективніших у розвитку перших осіб.
У сучасному світі виграють у конкурентній боротьбі та досягають визначних результатів не стільки лідери-харизматики, скільки команди, що складаються з таких лідерів.
Про наші практики формування топ-команд дивіться тут або слухайте наші подкасти “Командна гра”

Тему лідерства та розвитку топ-команд наші консультанти досліджують упродовж багатьох років. У 2015 випустили книгу «Корпоративна культура – дзеркало керівника», яка аналізує не лише особливості тих чи інших корпоративних культур, а й лідерські прояви, що сприяють успішності бізнесів.

Зв'язатись з нами