Два напрями розвитку лідерства у топ-менеджменту

Два напрями розвитку лідерства у топ-менеджменту

Цікаво спостерігати, що майже всі сучасні керівники сприймають лідерство як феномен, пов’язаний із харизмою та енергією. Кілька десятиліть ми називаємо лідером енергійного, харизматичного керівника, який має стратегічне бачення і здатність спрямувати підлеглих на досягнення амбітних цілей. Не заперечуючи важливості цих якостей, я пропоную звернути увагу, на мій погляд, на недооцінену значущість для сучасного лідера інтелектуального потенціалу.

Я не раз стикалася з топ-менеджерами, які володіли неймовірною харизмою, величезним запасом напористості, енергії та життєвої сили, амбіціями, високою конкурентоспроможністю, цілеспрямованістю. Вони були успішними, коли стояла мета вирішити якусь проблему, домогтися виконання поставленого завдання або організувати роботу функції. Але коли йшлося про необхідність критично оцінити ефективність власної діяльності, перевизначити пріоритети в ініційованих проектах, прорахувати ситуацію на кілька кроків уперед або проаналізувати зміни на ринку, більшість керівників відмахувалося і посилалося на свою зайнятість. Схоже, топ-менеджери єдині в тому, що вони, як лідери, в першу чергу, повинні діяти.

Разом з тим, якщо лідери в компанії не мають розвиненого інтелектуального потенціалу, якщо вважають, що можуть дозволяти собі давати лише загальні вказівки і ділитися баченням, якщо вважають, що тиск, міць і енергія – це єдино необхідні складові успіху, бізнес отримає величезну кількість невпорядкованих дій, на мій погляд.

Наприклад, визнаний «лідер» компанії, sales-директор ініціює масштабний проект змін правил роботи з дистриб’юторами, не давши собі праці розрахувати, як ці зміни позначяться на рядовому торговому представнику або супервайзері. Інший «лідер» компанії, директор з маркетингу, широким жестом схвалить нову рекламну кампанію без критичного ставлення до створеного продукту. Ще один «лідер», директор з персоналу, запустить масштабний проект розвитку кадрового резерву, не оцінивши реальної можливості для учасників цього проекту після завершення програми отримати хоч якусь ротацію. Пафосу у цих та подібних проектів може бути багато, але результат, внаслідок опори на вторинні ідеї, поверхневу оцінку ситуацій, нездатність прораховувати наслідки нововведень буде мінімальною.

У зв’язку з цим, мені здається, що розвиток лідерства для топ-менеджменту має перебувати у двох площинах. Перший можливий вектор – це розвиток у топ-менеджерів навичок створення команд та розвитку власних підлеглих. Як відомо, цьому приділяється чимало уваги у програмах розвитку лідерства.

Другий потенційний вектор розвитку – інтелектуальний потенціал топ-команди. Йдеться про такі здібності та навички, які топ-менеджер може використовувати в рамках своєї організації та які можуть дозволяти:

 • Відзначати нові тренди та тенденції, що мають відношення до галузі та ринку
 • Продукувати оригінальні ідеї та працюючі пропозиції
 • Помічати в організації те, що не працює
 • Запускати та підтримувати проекти змін
 • Оптимізувати вже існуючі процеси та створювати нові
 • Приймати ефективні самостійні та командні рішення, узгоджені зі стратегічними цілями бізнесу

 

На інтелектуальний потенціал топ-менеджера впливає:

 • Тип мислення керівника
 • Психологічні особливості
 • Життєвий та професійний досвід
 • Освіта
 • Відкритість до змін
 • Здатність до рефлексії

 

У зв’язку з цим, працюючи з інтелектуальним потенціалом топ-команди, HR-директор або власник бізнесу можуть піти двома шляхами:

 1. Запустити програму оцінки та подальшого розвитку інтелектуального потенціалу за допомогою індивідуального коучингу, що навчають work-shop та спільної роботи топ-менеджерів у проектованих командах, що модеруються зовнішнім консультантом.
 2. Використовувати можливості ротацій, переміщуючи керівників на позиції, що максимально відповідають їх персональним особливостям, можливостям та обмеженням. Недолік цього напряму – необхідність принципово інший, більш “тонкої” роботи з топ-командою за допомогою інструментів оцінки

 

Але який би напрямок розвитку лідерства у топ-команди ви не вибрали б – сам факт того, що ваша організація замислюється про розвиток лідерського потенціалу, вже говорить про націленість вашого бізнесу на найсерйозніші результати. Лідерство потрібне лише сильним.